Nagradna igra ''Tars i Birota vas nagrađuju''!

Nagradna igra ''Tars i Birota vas nagrađuju''!


Tars i Birota vas nagrađuju! U Biroti Tars kupi i najdraži dres pokupi!
 

                         PRAVILA NAGRADNE IGRE

                        „Tars i Birota vas nagrađuju"

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaltenberg Adria d.o.o., Kukuljanovo 336, Kukuljanovo, OIB 74525360508.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 25. listopada 2019. do 30. studenoga 2019. na svim Birota prodajnim mjestima. Popis prodavaonica objavljen je na internet stranici www.birota.hr.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe piva marke Tars.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje kupe bilo koje pakiranje Tars piva 0,5L (limenka ili boca) za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu Birota.

 

Na poleđini kopije računa potrebno je napisati ime i prezime, adresu i kontakt broj telefona ili mobitela i račun ubaciti u kutiju koja se nalazi u poslovnici.

 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtki Kaltenberg Adria d.o.o. i Birota d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

-       12 x Dres HNK Rijeka, vrijednost nagrade 500 kuna

-       12 x Dvije ulaznice za utakmicu Rijeka – Istra, vrijednost nagrade 200,00 kuna

-       36 x Tars paket limenki 24 x 0,5L, vrijednost nagrade 192,00 kuna

 

Nagradni fond za svaku od 12 prodavaonice Birote je:

-       1 x Dres HNK Rijeka, vrijednost nagrade 500 kuna

-       1 x Dvije ulaznice za utakmicu Rijeka – Istra, vrijednost nagrade 200,00 kuna

-       3 x Tars paket limenki 24 x 0,5L, vrijednost nagrade 192,00 kuna

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.312,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će 2. 12. 2019. u prodavaonicama Birote. Dobitnici će biti izvučeni nasumičnim izvlačenjem računa iz kutije. U svakoj prodavaonici izvući će ukupno pet dobitnika za nagrade:

-       1 x Dres HNK Rijeka, vrijednost nagrade 500 kuna

-       1 x Dvije ulaznice za utakmicu Rijeka – Istra, vrijednost nagrade 200,00 kuna

-       3 x Tars paket limenki 24 x 0,5L, vrijednost nagrade 192,00 kuna

 

Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Dobitnici će nagradu moći preuzeti u Birota prodavaonici u kojoj su izvučeni za nagradu.

 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ubacivanjem računa s osobnim podatcima u kutiju na prodajnom mjestu, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Voditelj obrade osobnih podataka je Kaltenberg Adria d.o.o., Kukuljanovo 336, Kukuljanovo, OIB 74525360508.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 


Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

 

 

KLASA: UP/I-460-02/19-01/643

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

 

 

 


Kaltenberg Adria koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se