Nagradna igra Tarsa i HNK Rijeke od 15.07.2019.!

Nagradna igra Tarsa i HNK Rijeke od 15.07.2019.!


Tars i HNK Rijeka, dva prepoznatljiva brenda krenuli zajedno u novu riječku priču.
Novi dizajn limenke Tars & HNK Rijeka već krasi police dućana.
Veselimo se novim budućim pobjedama! 
 
 
 
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaltenberg Adria d.o.o., Kukuljanovo 336, Kukuljanovo, OIB 74525360508, donosi sljedeća 
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE „Tars nagradna igra: Rijeka šta nas spaja"

 Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Kaltenberg Adria d.o.o., Kukuljanovo 336, Kukuljanovo, OIB 74525360508.
Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992. 
 
Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 15. srpnja 2019. do 31. kolovoza 2019. na sljedećim prodajnim mjestima Plodina:
-       Plodine Hipermarket Kukuljanovo- Radna zona R-29 344, 51227 Kukuljanovo,
-       Plodine Supermarket Rijeka Ružićeva - Ružićeva 29, 51000 Rijeka,
-       Plodine Supermarket Rijeka Osječka - Osječka 50, 51000 Rijeka,
-       Plodine Rijeka Vukovarska - Vukovarska 87, 51000 Rijeka,
-       Plodine Supermarket Rijeka ZTC - Zvonimirova 3, 51000 Rijeka,
-       Plodine Supermarket Rijeka Bartola Kašića - Bartola Kašića 7, 51000 Rijeka,
-       Plodine Hipermarket Marinići - Marinići 182, 51216 Viškovo,
-       Plodine Supermarket Kostrena - Vrh Martinšcice 69d, 51221 Kostrena,
-       Plodine Supermarket Cres - Turion 22c, 51557 Cres,
-       Plodine Supermarket Crikvenica - Kotorska 9, 51260 Crikvenica,
-       Plodine Supermarket Matulji - Kastavska Cesta 19, 51211 Matulji,
-       Plodine Supermarket Malinska - Sveti Vid 200, 51515 Malinska,
-       Plodine Lovran - Ulica Maršala Tita 2a, 51415 Lovran,
-       Plodine Supermarket Buzet - Naselje Korenika 1/1, 52420 Buzet,
-       Plodine Supermarket Krk - Vršanska 28, 51500 Krk,
-       Plodine Supermarket Novi Vinodolski - Antona Mataije 17, 51250 Novi Vinodolski,
-       Plodine Supermarket Senj - Stara Cesta 9, 53270 Senj,
-       Plodine Supermarket Labin - Štrmac 320, 52220 Labin.
 
 Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe piva marke Tars. 
 
Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupnju najmanje 3L Tars piva na bilo kojem prodajnom mjestu Plodina navedenom u Članku 2. 
Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:
 -       Slanjem SMS poruke sadržaja: TARS, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221.
Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.
ili
-       Ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu, mjesto, poštanski broj i kontakt broj mobitela) 
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre.
Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri podizanju nagrade.
Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa.
Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput.
 U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke. 
Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtki Kaltenberg Adria d.o.o., Hi-Ka d.o.o. i New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji. 
 
Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
-       1. nagrada: Pravo korištenja skyboxa (VIP lože) stadiona Rujevica za 6 osoba na utakmici 8. kola HT prve lige: Rijeka – Hajduk, sezona 2019/20. Vrijednost nagrade 10.000 kuna
-       2. nagrada: Dres HNK Rijeka 2019/2020 s potpisima igrača, vrijednost nagrade 500,00 kuna
-       3. – 20. nagrada: gajba Tars piva 20x0,5l, vrijednost nagrade 155,00 kuna
-       21. – 35. nagrada: karton Tars čaša 6/1, vrijednost nagrade 84,00 kuna
-       36. – 50. nagrada: Tars majica, vrijednost nagrade 48,00 kuna Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.270,00 kuna.
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske. 
 
Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će 2. 9. 2019. u prostorijama Priređivača.
Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr. 

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. 
Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.
S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). 
 
Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike. 
 
Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kaltenberg-adria.hr prije početka nagradne igre. 
 
Članak 11. Korištenje osobnih podataka 
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili prijavom na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je Kaltenberg Adria d.o.o., Kukuljanovo 336, Kukuljanovo, OIB 74525360508. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. 
 
Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

 
Rješenje Ministarstva financija: KLASA: UP/I-460-02/19-01/399URBROJ: 513-07-21-01-19-2Zagreb, 1. srpnja 2019.


Kaltenberg Adria koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se